Germany Spain France Italy Japan

Jäsenet

Jäsenet

Alla listattujen jäsenjärjestöjen jäsenet ja kotimaan tai kansainvälisen hostellikortin hankkineet henkilöjäsenet ovat oikeutettuja Hostellijärjestön jäsenetuihin.

Suomen Hostellijärjestön jäseniä ovat:

  • Suomen Hostellijärjestön jäsenjärjestöt: 35 erilaista valtakunnallista nuoriso-, opiskelija-, liikunta-, eläkeläis- ja ammatti- sekä matkailujärjestöä.
  • Kotimaan hostellikortin hankkineet henkilöt (henkilöjäsenyys).
  • Hostellijärjestöltä kansainvälisen hostellikortin hankkineet henkilöt.

Ylintä päätäntävaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva edustajisto, jossa jokaisella jäsenjärjestöllä on edustaja. Henkilö- ja kannattavilla jäsenillä on edustajiston kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Edustajiston valitsema hallitus on käytännössä toimeenpaneva elin.

Joillakin suorilla jäsenjärjestöillämme on omia jäsenyhdistyksiä, joiden jäsenet ovat myös oikeutettuja käyttämään Hostellijärjestön jäsenetuja. Näitä jäsenyhdistyksiä on noin 120.

Jäsenjärjestöt ja niiden jäsenyhdistykset

A-Lomat ry (Akava-järjestöjen Lomayhdistys):

Agronomiliitto
Akavan Erityisalat
Akavan sairaanhoitajat ja TAJA
Akavan Yleinen Ryhmä AYR
Ammattiliitto AVA (Verovirkailijain Liitto ry, Tullivirkamiesliitto ry ja Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys ry)
Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl
DIFF - Ingenjörerna i Finland
Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
Insinööriliitto IL
Kirkon Akateemiset AKI
Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT
KTK Tekniikan Asiantuntijat
Kuntoutusalan asiantuntijat
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Professoriliitto
Päällystöliitto
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Suomen Ekonomit
Suomen Eläinlääkäriliitto
Suomen Farmasialiitto
Suomen Hammaslääkäriliitto
Suomen Lakimiesliitto
Suomen Lääkäriliitto
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL
Suomen Psykologiliitto
Suomen Puheterapeuttiliitto
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL
Suomen Työterveyshoitajaliitto
Tekniikan Akateemiset TEK
Tieteentekijöiden liitto
Tradenomiliitto TRAL
Upseeriliitto
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Autoliitto ry
Eläkeliitto ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry
Harley-Davidson Club Finland
Ilmailualan Unioni ry
Invalidiliitto ry
Keskustanuoret ry
Luonto-Liitto ry
Moottoripyöräkerho 69 ry
Nuorten Kotkien Keskusliitto ry
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n jäsenliitot:

Aliupseeriliitto
Ammattiliitto Pron yhdistykset
Ammattiliitto Unio
Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO
Ilmailualan Unioni IAU
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Kaupanalan esimiesliitto KEY
Kirkon alat ry
Liiketalouden Liitto LTA
Meijerialan Ammattilaiset MVL
METO – Metsäalan Asiantuntijat
Nousu - Nordea Unioni Suomi
Palvelualojen ammattiliitto PAM
Paperiliitto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Rajaturvallisuusunioni ry
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA
Rakennusliitto
Rautatievirkamiesliitto
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI
Suomen Konepäällystöliitto SKL
Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY
Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto SuPer
Suomen Merimies-Unioni SMU
Suomen Muusikkojen Liitto
Suomen Näyttelijäliitto
Suomen Palomiesliitto SPAL
Suomen Tietoliikennetekniset ST
Sähköalojen ammattiliitto
Teatteri- ja Mediatyöntekijät
Tehy
Teollisuusliitto
Tulliliitto
Vakuutusväen Liitto VvL
Vankilavirkailijain Liitto VVL
Yleinen Lehtimiesliitto

Pohjola-Norden ry
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry
SF-Caravan ry
Suomen Latu ry
Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto – SULASOL
Suomen Linja-autohistoriallinen Seura ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry
Suomen Luonnonvalokuvaajat ry
Suomen Motoristit – SMOTO ry
Suomen Nuorisoseurat ry
Suomen Partiolaiset ry
Suomen Punainen Risti
Suomen Sukututkimusseura ry
Suomen Suunnistusliitto ry
Suomen Työväen Urheiluliitto – TUL ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto-SYL ry
Suomi-Seura ry
Touring Finlandia Moottorikerho
Työväen Retkeilyliitto ry
Yamaha Custom Club Finland
Yksinasuvat ry